Een netwerkorganisatie voor en door elkaar

Wat doen wij bij DataConnected

Maatwerk door Persoonlijke Benadering

DataConnected richt zich als netwerk op opdrachtbemiddeling en kennisdeling op het gebied van data. Wij kiezen hierbij bewust voor een persoonlijke benadering naar Professionals, Opdrachtgevers en Organisaties waarmee wij samenwerken. Ons werk is namelijk vooral mensenwerk met als doel:

  • De ‘perfect match’ creëren tussen Professional en Opdrachtgever
  • Persoonlijke aandacht voor ontwikkeling, wensen, bedrijfsontwikkeling en -cultuur
  • Kennisdeling faciliteren
  • Maximaal ontzorgen van Professionals en Organisaties

Direct aanmelden

MISSIE

Het verbinden van Professionals, Opdrachtgevers, Kennis- en Toolleveranciers met een passie voor data

VISIE

Het netwerk op het gebied van data analyse en BI faciliteren, waar behoeften en belangen van Professionals en Organisaties verbonden worden. Enerzijds door op basis van persoonlijk contact met Professionals en Opdrachtgevers een ‘perfect match’ te creëren, rekening houdend met de persoonlijke ontwikkeling en wensen van Professionals en eisen, organisatiedoelen en cultuur van Opdrachtgevers. Anderzijds door kennisdeling te faciliteren met evenementen, opleidingen en een platform voor trend- en toolinformatie. Alles tegen een relatief kleine bijdrage.

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Jaap de Roos en Franklin Loman. Als manager van een BI team en als kennisbemiddelaar van BI specialisten deelden wij dezelfde visie en is het idee ontstaan om een netwerkorganisatie op te richten, dat zich volledig concentreert op het vakgebied business intelligence en data analytics. Wij hebben verschillende achtergronden en begrijpen de belangen van de verschillende partijen. Onze kennis, kunde en karakters komen samen in DataConnected.

Jaap de Roos

Ik krijg energie van samenwerken en verbinden. Mijn doel is de ‘perfect match’ tussen Professionals en Organisaties te verzorgen, omdat dit resulteert in de optimale ontwikkeling van beide partijen. Na mijn studie Bedrijfseconomie heb ik in de ict rollen als specialist, consultant en manager vervuld. Naast mijn werk heb ik opleidingen op diverse gebieden gevolgd. Trots hierbij ben ik op het behalen van mijn MBA. De wereld van Data en alles wat daarin en omheen afspeelt fascineert mij. Ik heb ervaring in het onderhouden van relaties met Organisaties en Professionals, weet wat men verwacht en creëer met DataConnected verbinding tussen Professionals en Organisaties met een inspirerend, leerzaam en betrouwbaar netwerk als resultaat.

Franklin Loman

Ik geloof in de kwaliteiten van zelfstandig ondernemers en echte specialisten. Na 7 jaar werkzaam te zijn geweest in verschillende IT-functies ben ik vanaf 1991 actief met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en samenwerking met niche leveranciers en ZP-ers. Hierbij is behoud van vrijheid en eigen identiteit een belangrijk onderdeel evenals transparantie en degene belonen die het werk doet. Doe waar je goed in bent en geef ook anderen de ruimte om te doen waar zij goed in zijn. Persoonlijke vaardigheden gaan een voorname rol spelen in de toekomst en flexibilisering geeft vele mogelijkheden indien men uitgaat van eigen kracht. Ik doe er alles aan om hieraan een bijdrage te leveren. Na mijn opleiding HEAO-BI heb ik diverse post HBO opleidingen gevolgd en een Master opleiding General Management (MBA).